Rent vatten, ren luft och ren miljö

En hållbar miljö med ren luft och rent vatten är en förutsättning för att vi ska kunna leva. På samma sätt är det en förutsättning för djuren och naturen. Därför behöver den biologiska mångfalden stärkas och övergödning samt spridning av plast och giftiga kemikalier stoppas. Som förälder ska man inte behöva oroa sig för om ens barn kommer i kontakt med farliga plaster och hormonstörande eller cancerframkallande ämnen.

Jag vill:

  • Skydda mer natur – fler naturreservat för en ökad biologisk mångfald.
  • Stoppa spridningen av plast, gifter och skadliga ämnen.
  • Gynna ett mer hållbart jord- och skogsbruk.
  • Öka produktionen av livsmedel i Sverige.
  • Ha god etisk djurhållning samt minska matens miljö- och klimatpåverkan.

About the author

Twitter

No Tweets available. Login as Admin to see more details.

Kategorier

Arkiv