Hejda klimatkrisen

Klimatkrisen behöver mötas med effektiva verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser. Jag vill särskilt arbeta för omställning av transportsektorn, vilket är den största utmaningen för att minska Sveriges växthusgasutsläpp. Även utsläppen från energisektor, industri och konsumtion är viktiga att minska.

Jag vill:

  • Bygga höghastighetsjärnväg och samtidigt rusta upp befintliga järnvägar så att tågen kan gå i tid.
  • Att mer gods transporteras på järnväg och båt.
  • Öka investeringarna i infrastruktur för kollektivtrafik och cykelvägar.
  • Skapa bättre förutsättningar för biogasproduktion.

About the author

Twitter

No Tweets available. Login as Admin to see more details.

Kategorier

Arkiv