Värna demokratin

I debatten idag ifrågasätts den grundläggande principen om alla människors lika värde. Det är därför viktigare än någonsin att vi står upp för mänskliga rättigheter, feminism och antirasism. Såväl många kvinnor som hbtq-personer och personer med utländsk bakgrund får dagligen uppleva diskriminering och fördomar. Även män begränsas av könsnormer.

Jag vill:

  • Motverka alla former av diskriminering och särskilt stärka arbetet mot rasism.
  • Att feminism och arbete för mänskliga rättigheter fortsatt ska prägla Sveriges utrikespolitik.
  • Göra Sverige till ett ledande land i genomförandet av Agenda 2030.
  • Att Sverige återgår till en mer human flyktingpolitik.
  • Stärka barnperspektivet i svenska politik.

About the author

Twitter

No Tweets available. Login as Admin to see more details.

Kategorier

Arkiv